PERFIL DEL CONTRACTANT

En aquesta pàgina trobareu informació relacionada amb la Contractació Pública del Consorci del Teatre Fortuny. Podeu descarregar en PDF les ofertes que es publiquen.

Per a resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema, podeu trucar al 977 010 657

___________________________________________________________________

 El Consorci del Teatre Fortuny de Reus té prevista la contractació del servei de neteja del Teatre Fortuny i de les seves dependències annexes, la qual es realitzarà mitjançant un contracte menor. El termini per presentar ofertes serà fins a les 14 h del dia 17 de  febrer de 2017 a l'administració del Consorci (C. Boule, s/n) de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Aquest anunci ha estat publicat a data d'avui, 2 de febrer de 2017

Descarregar-se el fitxer amb l'anunci i plec de condicions

 Obertura pública del sobre núm. 2  el dia 7 de març de 2017 a les 12 h. a la seu del Teatre Fortuny al carrer Boule, s/n de Reus

 Obertura pública del sobre núm. 3  el dia 24 de març de 2017 a les 13 h. a la seu del Teatre Fortuny al carrer Boule, s/n de Reus