Altres activitats

23 de novembre
21:00 hores

23 de novembre 21:00 hores

16 de desembre
18:00 hores

Banda Simfònica de Reus
Organitza: Fundació Teatre Fortuny

16 de desembre 18:00 hores

4 de gener
21:00 hores

Organitza: Associació de Concerts de Reus
Organitza: Associació de Concerts de Reus

4 de gener 21:00 hores

9 de gener
21:00 hores

Ballet Imperial Rus
Organitza: Teatre Fortuny

9 de gener 21:00 hores