Altres activitats

4 de gener
21:00 hores

Organitza: Associació de Concerts de Reus
Organitza: Associació de Concerts de Reus

4 de gener 21:00 hores

9 de gener
21:00 hores

Ballet Imperial Rus
Organitza: Teatre Fortuny

9 de gener 21:00 hores