Altres activitats

6 d'octubre
20:30 hores

Trobada d'Orfeons
Organitza: Orfeó Reusenc

6 d'octubre 20:30 hores