Altres activitats

6 de maig
21:00 hores

JOFICAT
 
Organitza: Associació de Concerts de Reus

6 de maig 21:00 hores

20 de maig
21:00 hores

Organitza: Associació de Concerts de Reus

20 de maig 21:00 hores

1 de juny
21:00 hores

Director: David Milner
 
Organitza: Associació de Concerts de Reus

1 de juny 21:00 hores