Programació consorci

El fantasma de Canterville (Abonament)

16 d'octubre 21:00 hores

El fantasma de Canterville

de Joan Yago a partir de l'original d'Oscar Wilde

El fantasma de Canterville,unaobradenovacreació signadaperJoan Yago,basadaenelconteoriginaldOscar Wilde idirigidaperJosep Maria Mestres.Yagositualaccióenuncastellanglèsenventa,queacolliràlatrobada entreelmónimmaterialdunLordanglèsdelsegleXVIiunamodernafamílianord-americana del segle XX.

AquestaadaptacióallenguacatalanadelclàssicdeWildeésundiàlegcòmicpled’ironiai decríticaalasocietatdel’època,quesegueixunaestructurasimilaradelestresgrans comèdiesdel’autor:El ventall de Lady Windermere,Un marit ideal i La importància de ser Frank.

Aquestahilarant,emotivaisofisticadacomèdiadeJoanYago,undramaturgambveui miradapròpies,estaràprotagonitzadaperJoan Pera,queestornaaposaralapelld’un delsgranspersonatgesdelaliteraturauniversaldesprésd’interpretarelvellHarpagona L’Avar deMolière.Elisabet Casanova,Pep Sais,David Olivares,Betsy Túrnez iÒscar Castellví completen el repartiment del muntatge.

 Sinopsi

 Lord Canterville convidaalempresarinord-americàHiram S.Otis ialasevafamíliaapassar elcapdesetmanaalseuanticCastellpropd’Ascot,Anglaterra.Lord Canterville,propietari delCastell,adverteixelsnoushabitantsqueelfantasmadeSir Simon de Canterville,avantpassatfamiliar,vagaperlacasadesquevaassassinarlasevaesposa,Lady Eleonore.

Peròelsnousinquilins,elsenyorOtis,lasevaesposaMartha ilasevafillaVirginia,nofan casdel’advertència,sinóqueesburlenconstantmentd’ell,totiqueelfantasmaintenta pertorbarlapaudelafamíliaperactivaiperpassiva,permantenirlasevareputacióiel seu honor.

 Fitxa artística

Autor: JoanYago a partir de l’original d’OscarWilde
Direcció: JosepMariaMestres
Repartiment (per ordre d’aparició)
Pep Sais - Lord Canterville/Marigold Umney
David Olivares - Hiram S.Otis
Elisabet Casanovas - Virginia Otis
Joan Pera - Sir Simon de Canterville
BetsyTúrnez - Martha Otis
Òscar Castellví - Cecil Williams-Canterville

 

 

Escenografia: Pep Duran  - Vestuari: Nina Pawlowsky - Il·luminació: David Bofarull - Espai sonor: Jordi Bonet - Caracterització: Toni Santos - Assessorament de màgia: Mag Lari - Ajudant de direcció: Israel Solà - Cap de producció:  Maite Pijuan - Producció executiva:  Raquel Doñoro - Cap d’oficina tècnica:  Moi Cuenca  - Ajudant de producció: Maria Muntané - Regidora: Olga Fibla - Sastressa: Toñi Chamorro - Perruqueria:  YaismerLeón- Tècnic de so: Victor Bartolomé - Microfonista: Jaume Cuadrada  - Alumna en pràctiques vestuari:  Mar Mendieta - Construcció de l’escenografia: Estudi-Taller d’escenografia Jorba-Miró - Tractament pictòric cortinatges: Taller d’escenografia Jordi Castells - Construcció joc de màgia: Taller d’escenografia Sant Cugat - Confecció vestuari Època: Dress Art - Perruques: Damaret - Efectes especials: P.Q.Mits-Jordi Contel
Premsa:  Anna Casasayas i Clara M.Clavell - Màrqueting i comunicació: Publispec - Reportatge fotogràfic: DavidRuano
Disseny gràfic: Santi & Kco

Producció: Focus

Durada: 1 hora i 45 minuts sense entreacte

Preu: 30 - 20 - 10Comprar entrada

Més imatges:

 
 

Fitxers: