logo de l'ajuntament de reus

BORSA TREBALL TAQUILLERA/TAQUILLER 2019

Llistat de programació

Per Decret de la Presidència de data 18 d'octubre de 2018, s'han aprovat les bases que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de taquiller/taquillera, de la plantilla de personal laboral del Consorci del Teatre Fortuny de Reus.

Les instàncies s'han de presentar, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, a les oficines del Teatre Fortuny, Carrer Boule, s/n

 

Descarregar-se fitxer


Resolució 053/19 de data 24 d'abril de 2019. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses en la selecció per la constitució de la borsa de treball de taquillera/taquiller pertanyent a la plantilla del Consorci del Teatre Fortuny.

Descarregar-se fitxer


Edicte convocatòria prova informàtica borsa de treball taquiller/taquillera

Descarregar-se fitxer


Edicte amb el  resultat de les proves d'informàtica i convocatòria dels/ de les aspirants  a l'entrevista personal el dia 18 de juny de 2019

Descarregar-se fitxer


Edicte amb els resultats finals del procés de selecció d'una borsa de taquiller/taquillera, una vegada efectuades les proves i la valoració de mèrits.

Descarregar-se fitxer