BORSA TREBALL TAQUILLERA/TAQUILLER 2019

Per Decret de la Presidència de data 18 d'octubre de 2018, s'han aprovat les bases que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de taquiller/taquillera, de la plantilla de personal laboral del Consorci del Teatre Fortuny de Reus.

Les instàncies s'han de presentar, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, a les oficines del Teatre Fortuny, Carrer Boule, s/n

 

Descarregar-se fitxer