BORSA TREBALL PLANTILLA ACOMODADORS 2018

Per Decret de la Presidència de data 5 d'abril de 2018, s'han aprovat les bases que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'acomodador/a de la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny de Reus.

Les instàncies s'han de presentar, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, a les oficines del Teatre Fortuny, Carrer Boule, s/n de Reus.


Descarregar-se fitxer


Resolució 058/18 de data 9 de juliol de 2018. Publicació llista provisional d'admesos i exclosos per a la constitució de la borsa de treball d'acomodadora/acomodador pertanyent a la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny.


Descarregar-se fitxer


 

Resolució 066/18 de data 23 de juliol de 2018. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses en la selecció per la constitució de la borsa de treball d'acomodadora/acomodador pertanyent a la plantilla del Consorci del Teatre Fortuny.


Descarregar-se fixer


Resolució 069/18 de data 1 d'agost de 2018. Publicació llista definitiva de persones que han d'efectuar l'entrevista personal que es portarà a terme el dia 27 d'agost de 2018 a la seu del Consorci del Teatre Fortuny.


Descarregar-se fitxer adjunt


Acta de data 27 d'agost de 2018 corresponent a la valoració de mèrits i entrevista personal per a la constitució d'una borsa de treball d'acomodadors/es, de la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny.


Descarregar-se fitxer adjunt