BORSA TREBALL PLANTILLA ACOMODADORS 2018

Per Decret de la Presidència de data 5 d'abril de 2018, s'han aprovat les bases que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'acomodador/a de la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny de Reus.

Les instàncies s'han de presentar, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, a les oficines del Teatre Fortuny, Carrer Boule, s/n de Reus.


Descarregar-se fitxer


Resolució 058/18 de data 9 de juliol de 2018. Publicació llista provisional d'admesos i exclosos per a la constitució de la borsa de treball d'acomodadora/acomodador pertanyent a la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny.


Descarregar-se fitxer