BORSA TREBALL TAQUILLER/A

Per Decret de la Presidència de data 20 DE FEBRER DE 2017 s’han aprovat les bases  que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de taquiller/a de la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny de Reus

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TAQUILLER/A DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY DE REUS

 

 

Descarregar-se el fitxer amb l'anunci