BORSA TREBALL TAQUILLER/A

Per Decret de la Presidència de data 20 DE FEBRER DE 2017 s’han aprovat les bases  que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de taquiller/a de la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny de Reus

 

 Descarregar-se el fitxer amb l'anunci


Publicada el dia 25 de maig de 2017 la llista provisional d'admesos i exclosos per a la constitució de la borsa de treball de taquiller/a pertanyent a la plantilla de personal laboral del Consorci del Teatre Fortuny.


Descarregar-se fitxer